top of page
rs=w-2320,h-925-3.jpeg

Metaverse là gì?

Kết hợp các yếu tố công nghệ thực tế và video, Metaverse là thế giới kỹ thuật số 3D nơi người dùng có thể “sống” trong thế hệ Internet tiếp theo, luôn duy trì kết nối ảo với nhau. Trò chơi chỉ là bước khởi đầu và nhiều người đang tìm cách khai thác tiềm năng vô hạn của nó để làm được nhiều điều hơn thế.

 

Metaverse & Blockchain?

Blockchain đi đầu trong Metaverse creation, hỗ trợ các thế giới phổ biến như The Sandbox. Cùng với NFT, người chơi có thể quản lý vùng đất ảo, thể hiện cá tính của mình thông qua hình đại diện mặc trang phục tùy chỉnh và thậm chí kiếm tiền từ việc chơi trò chơi thông qua mô hình Play-to-Earn do tiền ảo tạo ra.

rs=w-984,h-655-4.jpeg

Thành viên của chương Metaverse

rs=w-1276,h-119,cg-true.png
rs=w-744,h-200,cg-true.png
cr=w-596,h-104.jpeg
rs=w-491,h-200,cg-true.jpeg
rs=w-556,h-200,cg-true.jpeg
rs=h-100,cg-true.jpeg
rs=w-630,h-200,cg-true,m.jpeg
rs=w-452,h-200,cg-true.png
rs=w-664,h-160,cg-true.png
rs=w-177,h-200,cg-true.jpeg
cr=w-212,h-200.png
rs=w-475,h-200,cg-true.png
rs=w-237,h-200,cg-true.png
rs=w-210,h-200,cg-true.jpeg
rs=w-487,h-200,cg-true.jpeg
rs=w-211,h-200,cg-true.png
rs=w-314,h-200,cg-true.jpeg
rs=w-500,h-149,cg-true-2.png
rs=w-230,h-200,cg-true.jpeg
rs=w-330,h-200,cg-true.png
rs=w-512,h-195,cg-true.png
rs=w-537,h-200,cg-true-2.png
rs=w-200,h-200,cg-true.jpeg
cr=w-684,h-200.png
cr=w-495,h-102.jpeg
rs=w-271,h-200,cg-true.jpeg
rs=w-866,h-200,cg-true.png
rs=w-844,h-200,cg-true.jpeg
rs=w-622,h-195,cg-true.png
cr=w-291,h-200.png
rs=w-147,h-200,cg-true.png
rs=w-778,h-200,cg-true.jpeg
bottom of page