top of page

THÀNH VIÊN ỦY BAN

rs=w-730,h-730,cg-true,m.jpeg

Kyle Wong – Chủ tịch

Amanda Lim - Phó Chủ tịch

Cyril Yeung - Giám đốc

cr=w-730,h-730-2.jpeg

Tim Koo - Thủ Quỹ

rs=w-730,h-730,cg-true-2.jpeg

Julianne Doe - Giám đốc

1641746370108.jpeg

Ricky Lau - Giám đốc

rs=w-696,h-696,cg-true.jpeg

Kate Kwan - Giám đốc

joe.jpeg

Joe Law - Giám đốc, Thành viên

Denis.jpeg

Dennis Wu - Phó chủ tịch, ESG

yu.jpeg

Bernard Yu - Giám đốc

WhatsApp Image 2023-07-17 at 11.02.41.jpeg

Ronald Kong - Giám đốc

Calvin_edited.jpg

Calvin Lam - Giám đốc, Quan hệ đối tác chiến lược

MB1.jpeg

Marcelle Brescia - Giám đốc

Alan_edited.jpg

Alan Li - Giám đốc, Nghiên cứu

bottom of page