top of page

Th 2, 28 thg 8

|

10 F, One Knutsford

ABCD + VBA Gathering @VSing

Snacks and Drinks cost sharing

ABCD + VBA Gathering @VSing
ABCD + VBA Gathering @VSing

Thời gian & Địa điểm

20:30 28 thg 8, 2023 – 23:30

10 F, One Knutsford, Knutsford Terrace, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page