top of page

Th 4, 28 thg 6

|

HKU Alumni Association - Bar Area

VBA X ABCD Happy Hour (HKUAA)

This is a short teaser for the VBA X ABCD Happy Hour (HKUAA) event.

VBA X ABCD Happy Hour (HKUAA)
VBA X ABCD Happy Hour (HKUAA)

Thời gian & Địa điểm

17:30 28 thg 6, 2023 – 20:00 GMT+8

HKU Alumni Association - Bar Area, Hong Kong, Central, D'Aguilar St, No.2Yip Fung Building Room 101

Giới thiệu về sự kiện

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page